Waarom een Federatie Bio-economie Nederland?

De bio-economie heeft een enorme potentie. De transitie van een op fossiele grondstoffen gebaseerde economie naar een low carbon bio-economie kan de uitstoot van broeikasgassen met 25% reduceren. Dit levert ook werkgelegenheid en economische groei op.

Er gebeurt veel op het gebied van de bio-economie: bedrijven investeren, er zijn onderzoeks- en onderwijsprogramma’s. Maar de bio-economie heeft nog te weinig ‘vleugels’. Een bundeling van krachten is urgent en noodzakelijk. Veel bedrijven willen investeren in biomassa, in betere productie, betere benutting en verwerking van biomassa maar het investeringsklimaat is verre van optimaal. De Federatie Bio-economie Nederland wil bijdragen aan een beter investeringsklimaat voor een duurzame bio-economie. Daarbij zijn bedrijven nodig en nieuwe kennis of technologie, maar zeker ook tegenspraak.

Met zijn allen …….
De Federatie Bio-economie Nederland nodigt bedrijven, kennisinstellingen, NGO’s, brancheorganisaties, onderwijsinstellingen, zelfstandigen en studenten uit om zich aan te sluiten. Hetzelfde geldt voor bestaande initiatieven en samenwerkingsverbanden op het terrein van biobased of de bio-economie.

De FBN is er voor iedereen die betrokken is bij de bio-economie. Samen komen we verder!