Persbericht: Oproep aan informateur: meer bio in het regeerakkoord

Persbericht: 14 juli 2017

De bio-economie is goed voor de economie en voor het milieu!

Oproep aan de onderhandelaars voor een nieuw regeerakkoord

De Federatie Bio-economie Nederland pleit in een brief aan de informateur voor meer ‘bio- economie’ in het regeerakkoord. Dat is goed voor de economische groei en voor de werkgelegenheid, zeker ook buiten de Randstad. En meer ‘bio’ is goed voor de hoognodige vaart in het klimaatbeleid: een kwart van de doelstellingen van Parijs kan gerealiseerd worden door de inzet van duurzame biomassa.

De bio-economie vervangt fossiele grondstoffen door duurzaam geproduceerde biomassa en reststromen uit de land- en bosbouw, de maritieme en watersector en de voedingssector. Juist voor Nederland biedt de bio-economie nieuwe kansen. Ons land heeft alles in zich om koploper te zijn: de kennis, de infrastructuur en een ideale mix van sterke bedrijven in de sectoren agro, chemie, materialen, logistiek, water, energie, visserij en voeding.

Veel ondernemers zijn al aan de slag met bio-materialen (bioplastics, bioweekmakers en biochemicalien) en nieuwe producten (PEF-flessen, biolaminaat, bio-isolatieplaten). De bioproducten hebben vaak betere eigenschappen dan de fossiele varianten. De transitie naar een bio-economie vraagt echter grote investeringen en ontwikkeling van nieuwe technologie. Daarvoor is een goed investeringsklimaat nodig. De Federatie Bio-economie Nederland doet hiertoe zes concrete aanbevelingen. Inzetten op duurzaamheid, investeren in innovatie en werk maken van marktontwikkeling, moeten prioriteit hebben. Daarnaast is het hoog tijd om belemmeringen in de bestaande wetgeving versneld op te ruimen. De afvalwetgeving bijvoorbeeld beperkt bedrijven die gebruik willen maken van reststromen. De overheid kan ook een rol spelen om samenwerking tussen de verschillende sectoren te bevorderen en bijdragen aan een beter perspectief voor de landbouw.

De Federatie Bio-economie Nederland is een samenwerkingsverband van onder meer bedrijven, kennisinstellingen en bestaande organisaties op het gebied van biobased. Het doel is om de kansen die de bio-economie biedt beter te benutten.

—————————————————————————

Zie voor nadere informatie over de Federatie Bio-economie Nederland: www.bio-economie.nl. Voor een toelichting op de brief, neem contact op met Dorette Corbey (06 24 39 21 06)

De brief aan de heer Zalm is te vinden in de bijlage en op de website.