Brief aan minister Wiebes

De Federatie Bio-economie Nederland heeft onlangs een brief verstuurd aan Minister Wiebes. Er staat veel te gebeuren. Het regeerakkoord omschrijft klimaatbeleid als urgent én veelomvattend. Terecht, want de tijd dringt en het vervoersysteem, de energievoorziening, het landgebruik en de industrie

Lees verder...

Cultuuromslag nodig rondom afvalwetgeving!

De afvalwetgeving is nog steeds een belemmering voor de ontwikkeling van de bio-economie. Er zijn onnodige kosten voor ondernemers, er is teveel juridische onzekerheid. Dat ontmoedigt innovatie gericht op beter benutting van reststromen. Er is een cultuuromslag in Nederland nodig.

Lees verder...