Naar een ketenbenadering in het klimaatbeleid

De Federatie Bio-economie bepleit een klimaatbeleid dat voorbij de Nederlandse schoorstenen kijkt. In de hele productieketen van grondstofwinning tot verwerking tot eindproduct zijn vaak stappen mogelijk om de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk te verminderen. Denk aan beter landgebruik, schoner transport

Lees verder...

Eiwitten uit aardappelschillen

De vraag naar lokaal geproduceerde eiwitten zal de komende decennia toenemen. Maar hoe gaan we in die vraag voorzien en hoe kunnen we eiwitten duurzaam produceren? Op die vraag zoeken onderwijsinstellingen en bedrijven een antwoord binnen het project Growing Green

Lees verder...

Kijk Scherper naar Biomassa

Reactie op het voorstel voor hoofdlijnen van het klimaatakkoord

September 2018, Federatie Bio-economie Nederland

Het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord onderschrijft het belang van de inzet van biomassa bij het realiseren van de Nederlandse klimaatdoeleinden. Dat is positief. Maar

Lees verder...

Slim circulair: ontwerpwedstrijd

Er valt nog veel te verbeteren in de bouwsector: meer circulair en meer biobased. Lees hieronder drie artikelen over de ontwerpwedstrijd SlimCirculair 2018-2019

Artikel 1

Kansen voor bedrijven in de Circulaire BouwEconomie – SLIMCirculair ’18-‘19

nationale bouw/ontwerpwedstrijd voor studententeams

Wat

Lees verder...