Kansen voor ketens

Suikerplanten als stofzuiger van de atmosfeer. Meer biobased grondstoffen die koolstof opslaan: hout als bouwmateriaal, bermgassen als isolatiemateriaal. Groener transport. Het kan allemaal, als we beter kijken naar de productieketens. De overheid gaat het voortouw nemen om te onderzoeken

Lees verder...

Naar een ketenbenadering in het klimaatbeleid

De Federatie Bio-economie bepleit een klimaatbeleid dat voorbij de Nederlandse schoorstenen kijkt. In de hele productieketen van grondstofwinning tot verwerking tot eindproduct zijn vaak stappen mogelijk om de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk te verminderen. Denk aan beter landgebruik, schoner transport

Lees verder...

Eiwitten uit aardappelschillen

De vraag naar lokaal geproduceerde eiwitten zal de komende decennia toenemen. Maar hoe gaan we in die vraag voorzien en hoe kunnen we eiwitten duurzaam produceren? Op die vraag zoeken onderwijsinstellingen en bedrijven een antwoord binnen het project Growing Green

Lees verder...

Kijk Scherper naar Biomassa

Reactie op het voorstel voor hoofdlijnen van het klimaatakkoord

September 2018, Federatie Bio-economie Nederland

Het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord onderschrijft het belang van de inzet van biomassa bij het realiseren van de Nederlandse klimaatdoeleinden. Dat is positief. Maar

Lees verder...