Routekaart Nationale Biogrondstoffen

Eind juni 2020 publiceerde de Stuurgroep Biogrondstoffen de Routekaart Nationale Biogrondstoffen; Naar een groter aanbod en betere benutting.

We kunnen in Nederland meer biogrondstoffen beschikbaar maken. We kunnen meer biogrondstoffen produceren, we kunnen aanwezige reststromen uit de industrie, landbouw,

Lees verder...

Onderzoek naar maritieme biobrandstoffen

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een project voor het onderzoeken van verantwoorde, maritieme biobrandstoffen goedgekeurd. Naast Solidaridad en het Platform Duurzame Biobrandstoffen zal ook de Federatie Bio-economie Nederland hieraan bijdragen.

Het is hard nodig dat de maritieme

Lees verder...