Jaarverslag en financiële verantwoording

De Federatie legt verantwoording af over activiteiten en inhoudelijke keuzes, en is financieel transparant. Aansluiting bij Federatie is de eerste twee jaar gratis, al zijn donaties welkom; er is geld nodig voor de uitvoering van het werkplan. Na twee jaar wordt een contributiesysteem overwogen, waarbij gestreefd wordt naar zo laag mogelijke contributies.