Routekaart Nationale Biogrondstoffen

Eind juni 2020 publiceerde de Stuurgroep Biogrondstoffen de Routekaart Nationale Biogrondstoffen; Naar een groter aanbod en betere benutting.

We kunnen in Nederland meer biogrondstoffen beschikbaar maken. We kunnen meer biogrondstoffen produceren, we kunnen aanwezige reststromen uit de industrie, landbouw,

Lees verder...