Cultuuromslag nodig rondom afvalwetgeving!

De afvalwetgeving is nog steeds een belemmering voor de ontwikkeling van de bio-economie. Er zijn onnodige kosten voor ondernemers, er is teveel juridische onzekerheid. Dat ontmoedigt innovatie gericht op beter benutting van reststromen. Er is een cultuuromslag in Nederland nodig.

Lees verder...